собствена разработка

Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

Към кого е насочена: Микро, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps); Каква е целта: Внедряване на продуктова