За нас

Здравейте!

Ели Манолова - Агенция Интелика


Аз съм Ели Манолова и съм собственик и управител на Агенция Интелика ЕООД, която създадох през 2015 г. като стъпих на знанията, които придобих последните 20+ години в основни звена на държавната администрация, отговорни за предприсъединителните и впоследствие за еврофондовете в България.

Кариера

Бих сложила Министерството на финансите, Дирекция „Управление на средствата от ЕС“, на приоритетно място, защото през петте години работа там смятам че научих най-много, натрупах ценен опит, изградихме  силен екип и приятелства, които остават и днес. Немалък опит придобих и в Европейската комисия, Главна дирекция „Предприятия и Индустрия“ (DG Enterprise and Industry), отдел “Подкрепа за Иновации”, където разширих хоризонтите на мечтите и възможностите си. Длъжността Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Главен Директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката безспорно беше най-предизвикателна, а опитът остава безценен. Министерство на труда и социалната политика, дирекция „Международни програми и проекти“ (днешният УО на ПРЧР) беше първата крачка през 1998 г., но най-важната за последващите избори в професионално отношение. Благодаря за всички хора, които срещнах по пътя, благодаря и на тези, с които продължаваме напред.
Разбира се работата в частния сектор през последните осем години е най-интересна и предизвикателна, а срещите с уникални хора, организации, бизнеси, характери, идеи, са истински ценните и стойностни, които мотивират да продължавам напред.

Мотото на „Агенция Интелика“ е

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СА БЕЗБРОЙ

и аз вярвам напълно в това.

Работя с уникални професионалисти в различни сфери – юристи, икономисти, финансисти, инженери и програмисти, така че да мога да отговоря на всички ваши нужди и да направим заедно най-добрия проект или стратегия за Вашия бизнес или вашата община / университет / училище / сдружение, защото вярвам, че само работата в екип може да бъде успешна. Имаме различни по статут и дейност клиенти и се гордеем с постигнатите резултати.

Цели

България е пълноправн член на ЕС от 1 януари 2007 г. и може да се възползва от правата и възможностите, които дава това членство. Средствата, които получаваме от ЕС са добър инструмент за развитие на икономиката и бизнеса у нас, за повишаване на конкурентоспособността, за изграждане на административен капацитет на всички нива на държавно и общинско управление, за подобряване на инфраструктурата, за развитието на регионите, за подкрепа на социалните мерки, социалните услуги, за стимулиране на икономиката, туризма, земеделието, всички сектори. Наред с българските програми, възможности за кандидатстване и развитие дават и програмите, финансирани директно от Европейския съюз.
Ние ще ви преведем през лабиринта от информация, ще ви помогнем да откриете своята цел, ще подготвим за вас всичко необходимо и ще сме до вас през цялото време – дори и след това, когато печелите и израствате, когато стъпвате на нови пазари, когато откривате нови хоризонти. Това е целта!