За нас

Здравейте!
Аз съм Ели Манолова и съм собственик и управител на Агенция Интелика ЕООД, която създадох през 2015 г. като стъпих на основата и знанията, които изградих последните 20+ години в различни звена на държавната администрация, отговарящи за еврофондовете в България.

Ели Манолова - Агенция Интелика

Бих сложила на първо място в списъка, като опитност и изграждане на умения, Министерството на финансите, Дирекция „Управление на средствата от ЕС“, където смятам, че научих най-много, натрупах ценен опит, изградихме  силен екип и приятелства, които остават. Немалък опит придобих и в Европейската комисия, Главна дирекция „Предприятия и Индустрия“ (DG Enterprise and Industry), отдел “Подкрепа за Иновации”, където разширих хоризонтите на мечтите и възможностите си. Длъжността Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Главен Директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката безспорно беше най-предизвикателна, но опитът остава безценен.
Разбира се работата в частния сектор през последните седем години е най-интересна, а срещите с различни хора, организации, бизнеси, характери, идеи са истински ценните и стойностни, които мотивират да продължаваме напред.

Логото на „Агенция Интелика“ е „ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СА БЕЗБРОЙ“ и аз вярвам, напълно в това.

Работя с уникални професионалисти в различни сфери – юристи, икономисти, финансисти, инженери и програмисти, така че да можем да отговорим на всички ваши нужди и да направим заедно най-добрия проект или стратегия за вашия бизнес или вашата община / университет / училище / сдружение, защото вярвам, че само работата в екип може да бъде успешна. Имаме различни по вид профил и дейност клиенти и се гордеем с постигнатите резултати.
Споделяме еднакви ценности, желаем развитие тук, в България, децата ни да са щастливи тук. Затова работим заедно и честно, за една по-силна и успяла страна и държава.
България е пълноправн член на ЕС от 1 януари 2007 г. и може да се възползва от правата и възможностите, които дава това членство. Средствата, които получаваме от ЕС са добър инструмент за развитие на икономиката и бизнеса у нас, за повишаване на конкурентоспособността, за изграждане на административен капацитет на всички нива на държавно и общинско управление, за подобряване на инфраструктурата, за развитието на регионите, за подкрепа на социалните мерки, социалните услуги, за стимулиране на икономиката, туризма, земеделието, всички сектори. Наред с българските програми, възможности за кандидатстване и развитие дават и програмите, финансирани директно от Европейския съюз.
Ние ще ви преведем през лабиринта от информация, ще ви помогнем да откриете своята цел, ще подготвим за вас всичко необходимо и ще сме до вас през цялото време – дори и след това, когато печелите и израствате, когато стъпвате на нови пазари, когато откривате нови хоризонти. Това е целта!