творчески индустрии

Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Подкрепа за семейните предпирятия, творците и занаятчийте

 ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА Процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за семейни предприятия, творчески индустрии и занаяти с краен срок 16.09.2024 г. Целта на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и