недопустимост дейности

Недопустими дейности по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Недопустими по процедурата са следните дейности: i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии; iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за