списък на занаятите

Списък на занаятите

СПИСЪК НА ЗАНАЯТИТЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАНАЯТИТЕ I. Народни художествени занаяти: 1. Художествена обработка на кожа 2. Изработване на изделия от кожа 3. Изработване на накити 4. Изработване на изделия от ковано желязо 5. Художествено леене