Author: Агенция Интелика

Отворени процедури в ЕС

Общ преглед на програмите за финансиране Търсене на програми, прилагани чрез многогодишната финансова рамка в подкрепа на политиките на ЕС — включително суми и правни основания https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes_bg

Програма Хоризонт 2020

Хоризонт 2020 е най-голямата програма за научни изследвания и иновации съществувала някога в историята на ЕС с близо 80 милиарда евро бюджет за периода 2014 – 2020. Тя обещава повече напредък, открития и световни постижения чрез велики идеи, взети от