Услуги

Агенция Интелика предоставя най-висок клас услуги в следните области:

 • Информация и консултации за Европейскиа съюз – политики, идеи, цели и програми, институции;
 • Консултиране по програма Хоризонт 2020 – потенциални възможности, подкрепа при формулиране на идеята, подготовката на проекта, съдействие за намиране на партньори, подкрепа при комуникацията и  преговорите с европейската администрация и с партьорите по проекта;
 • Подкрепа при управлението на проектите;
 • Консултации и изготвяне на проектни преложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Подкрепа при управлението и отчитането на проекта;
 • Изготвяне на бизнес анализи;
 • Изготвяне на тръжни документации по Закона за обществените поръчки, както консултации и подкрепа по всички нормативни документи, свързани с разходването на публични средства;
 • Изготвяне на стратегии за развитие на местната власт и бизнес структури и предложения за източници на финансиране;
 • Обучения по всички теми за ЕС, по структуриране на проектния цикъл и управлнение на успешен проект;
 • Правни въпроси и анализи, включително  право на ЕС;
 • Връзки с обществеността, информация и публичност;
 • Абонаментно информационно обслужване на клиенти за възможностите, от които могат да се възползват;
 • Други, в услуга на клиента, които биха били полезни за неговия успех.
 • Агенция Интелика работи в добри партньорски отношения с банкови институции, с органите на държавната и местна администрация, с водещи компании от всички области, което гарантира намирането на оптимално решение и обслужване на клиента.