Отворени процедури в ЕС

Нашата мисия

Нашата мисия е да предоставяме най-висок клас услуги в областта на консултантската дейност, да бъдем стандарт за качество, да бъдем модел за професионализъм, коректност, почтеност и новаторство. Ние творим и създаваме! Ние подхождаме иновативно, позитивно и винаги успешно! Ние можем и знаем и това е пътят на успеха ни! Нашата дума е гаранция и така ще бъде винаги!

За нас

Агенция Интелика е създадена през юли 2015 г. в отговор на предизвикателствата и възможностите, които стоят пред България като страна – член на Европейския съюз.

Екип

Създател и управител на Агенция Интелика е Ели Манолова Ели Манолова има над 19 години професионален опит в управлението на програми и проекти, финансирани от ЕС.

Услуги

Агенция Интелика предоставя най-висок клас услуги в следните области: Информация и консултации за Европейскиа съюз – политики, идеи, цели и програми, институции; Консултиране по програма Хоризонт 2020 – потенциални възможности, подкрепа при формулиране на идеята, подготовката на проекта, съдействие за

Ако имате въпроси и не намирате отговори... Свържете се с нас