За нас

Агенция Интелика е създадена през юли 2015 г. в отговор на предизвикателствата и възможностите, които стоят пред България като страна – член на Европейския съюз. Вече  почти 14 години България е пълноправн член на ЕС и се ползва от правата, които дава членството.  Българските оперативни програми са добър инструмент за развитие на бизнеса у нас, за  повишаване на конкурентоспособността, за изграждане на административен капацитет на всички нива на държавно и общинско управление, за подобряване на инфраструктурата, за развитието на регионите, за подкрепа на социалните мерки, социалните услуги, за стимулиране на икономиката, туризма, земеделието, всички сектори. Наред с българските оперативни програми, възможности за кандидатстване и развитие дават и програмите, финансирани директно от Европейския съюз. 

При нас се цени отговорността, интелигентността и почтеността, мисълта за успех и позитивизъм. Ако искате и вие да успявате с нас – направте своя избор и хванете нашата ръка. Ние ще ви преведем през лабиринта от информация, ще ви помогнем да откриете своята цел, ще подготвим за вас всичко нужно и ще сме до вас през цялото време – дори и след това, когато печелите и израствате, когато стъпвате на нови пазари, когато откривате нови хоризонти – ние ще се радваме заедно с Вас на Вашите успехи!