Екип

IMG_3281Създател и управител на Агенция Интелика е Ели Манолова.

Ели Манолова има над 20 години професионален опит в управлението на програми и проекти, финансирани от ЕС. Започва своята кариера в Министерство на труда и социалната политика в дирекция Европейски проекти и Международни дейности – днешния Управлаващ орган на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси. През 2006 се присъединява към екипа на дирекция “Управление на средствата от ЕС” към Министерство на финансите, където оглавява сектор “Стратегия и политика”, отговорен за координацията и изготвянето на Националната Стратегическа Референтна Рамка 2007 – 2013 – висшият програмен документ въз основа, на който се отпуснаха средствата за България през този период. През 2005 г. преминава стаж в Европейската комисия – Главна дирекция “Предприятия и Индустрия” (DG Enterprise and Industry), отдел “Подкрепа за Иновации”, където натрупва безценен опит за Европейската комисия – за политиката, за дейността, за целите, структурите, програмите и пр.

Последната длъжност, заемана от Ели Манолова в държавната администрация, е в Министерството на икономиката и енергетиката като Ръководител на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и Главен директор на дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” , управляващ орган на програмата.

Наред с двете магистратури по икономика и дипломация, Ели Манолова преминава множество обучения и специализации в престижни световни университети – Съсекс, Англия, Университета в Брюж, Белгия и др.

Екипът споделя същите ценности, желаят развитие тук, в България, децата им да са щастливи тук. Затова работят за една по-силна и успяла страна и държава. Екипът е с огромен опит, натрупан предимно в структурите, отговорни за управлението на европейските програми и проекти, а също и в частния и финансов сектор.